Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dodaci ili dodatci?

Kako je pravilno pisati: dodaci ili dodatci?

Ovdje je riječ o dvama oblicima koji se mogu pronaći u hrvatskom standardnom jeziku. Slično je i kod zadaci – zadatci, podaci – podatci. Riječ je o množinskim oblicima imenica koje završavaju na -tak: dodatak, podatak, zadatak.

U burnoj hrvatskoj jezičnoj povijesti nije bilo suglasnosti uvijek o jezičnim pitanjima, pa se tako, kao i u ovome primjeru, znalo doći do razilaženja u mišljenjima. U posljednjem pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje daje se prednost oblicima: zadatci, podatci, dodatci, a u zagradama se navode pojednostavljeni oblici: zadaci, podaci, dodaci. Odnosno, možemo reći da se prednost dala etimološkom obliku riječi.

Primjeri:

  • Zadatci na državnoj maturi bili su zaista preteški.
  • Dodatci jelima su veoma popularni u indijskoj kuhinji.
  • Vegeta je među najzastupljenijim dodatcima jelu na tržištu.
  • Podatci ukazuju da nas čeka neizvjesna ekonomska godina.
  • Misliš li da su zdravi svi ti dodatci prehrani koje ti konzumiraš?
  • Dodatci udžbeniku imali su baš neke zanimljive teme koje sam često obrađivala.

Zaključno, prednost valja dati etimološkom pisanju oblika riječi: dodatci