Izbjeći ili izbječi?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: izbjeći ili izbječi? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači skloniti se od nečega neugodnog ili opasnog. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izbjeći, izbjegnem, izbjegneš, izbjegne, izbjegnemo…

OSTAVITE KOMENTAR