Uštedjeti ili uštedijeti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uštedjeti ili uštedijeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači ostvariti neku uštedu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uštedjeti, uštedim, uštediš, uštedi…

OSTAVITE KOMENTAR