Kako se piše pravilno na hrvatski?

Naprimjer ili na primjer?

Kako je pravilno pisati: na primjer ili naprimjer?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Što se tiče dvojbe na primjer ili naprimjer, hrvatski pravopis dopušta oboje s tim da nije uvijek moguće koristiti obje varijante. Autor ovih redaka odabire pisanje: na primjer.

Primjeri:

  • Uzmimo naprimjer ovaj telefon. / Uzmimo na primjer ovaj telefon.

U sljedećim primjerima riječ je o spoju prijedloga na i imenici primjer u doslovnom značenju (primjer zadatka u knjizi):

  • Pokazao je na primjer broj četiri.
  • Nije mislio na primjer, nego na zadatak.
  • Otiđite na stranicu 25 i na primjer broj četiri.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše i na primjer i naprimjer.