Objasnio ili objasnijo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: objasnijo ili objasnio? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola objasniti te znači učiniti nešto razumljivim. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati objasnio, objasnila, objasnili, objasnim…

OSTAVITE KOMENTAR