Kako se piše pravilno na hrvatski?

Reći ću, reću ili reć ću?

Kako je pravilno pisati: reći ću, reć ću ili reću?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Futur prvi tvori se od nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Kad glagol završava na -ti i dolazi prije nenaglašenog prezenta glagola htjeti, piše se krnji infinitiv (radit ću, mislit ću). Ovdje je riječ o glagolu koji završava na -ći i pravilno se piše: reći ću, reći ćeš, reći će, reći ćemo…

Primjeri:

  • Reći ću ti sve što mislim o njoj, ako obećaš da ćeš šutjeti.
  • Reći ću ti kako da napraviš najukusniji burek koji si ikad kušala.
  • Reći ću ti kako se zovem, ako mi platiš piće.
  • Reći ću ti pravu istinu.
  • Reći ću svima što si mi učinio.
  • Reći ću vam gdje sam kupila ove moderne hlače.
  • Reći ću njima isto što sam rekla i vama.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol reći u prvom licu jednine u futuru prvom – reći ću.