Uobičajeno ili uobićajeno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uobićajeno ili uobičajeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajeno, uobičajeni, uobičajene…

LEAVE A COMMENT