Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zbogom ili s bogom?

Kako je pravilno pisati: zbogom ili s bogom?

Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja.

U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline između (nejasan, neparan, nepismenost, neuroznanost). Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama – sa spojnicom: tabu-tema, top-model i druge.

Pozdrav na odlasku, zbogom, nastaje u tvorbi od prijedloga s i imenice Bog. Događa se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti te od s + bogom nastaje oblik zbogom. Kao pozdrav uvriježen je uzvik zbogom. No može se čuti i oblik s bogom u konstrukcijama: Dijete, idi s bogom, Gdje god da je išla, išla je s bogom, i sl.

Primjeri:

  • Rekla mi je kratko zbogom i nikad je više nisam vidio.
  • Htjela sam čuti zbogom, a dobila sam doviđenja.
  • Nakon što je rekao zbogom zalupio je vratima i odvezao se automobilom u noć.
  • Otišla je Petra, a nije niti rekla zbogom.
  • Zbogom svima, odlazim na Havaje i nadam se da vas više nikad neću sresti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pozdrav zbogom. Pravilno je pisati prijedložni izraz s bogom, kao u primjerima: biti nasamo s bogom, razgovarati s bogom, idi s bogom, ostani s bogom, i tako dalje.