Tag : M

Kako je pravilno pisati: mještanka ili miještanka? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanovnica nekog mjesta. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanka, mještanke, mješta..

Read more

Kako je pravilno pisati: miještanski ili mještanski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na mještane. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanski, mještanskog, mještans..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjehurić ili mijehurić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehuri..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjehurič ili mjehurić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehuri..

Read more

Kako je pravilno pisati: mjehur ili mijehur? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava ispupčenje koje se sastoji od tekućine i zraka. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehur, mjehura, mjehure, mjehu..

Read more

Kako je pravilno pisati: mehanićar ili mehaničar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja održava strojeve. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mehaničar, mehaničara, mehanič..

Read more

Kako je pravilno pisati: mehaničarka ili mehanićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja održava strojeve. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mehaničarka, mehaničarke, mehaničarki, mehaničar..

Read more

Kako je pravilno pisati: mehaničarski ili mehanićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na mehaničare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mehaničarski, mehaničarskog, mehaničars..

Read more

Kako je pravilno pisati: mrtvaćki ili mrtvački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na mrtvace. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mrtvački, mrtvačkog, mrtvačkom, mrtva..

Read more

Kako je pravilno pisati: mrtvaćnica ili mrtvačnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava zgrada u kojoj su smješteni pokojnici prije samog pogreba. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mrtvačnica, mrtvačnice, mrtvačnici, mrtvačni..

Read more