Tag : P

Kako je pravilno pisati: poriće ili poriče? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola poricati koji znači negirati nešto što je rečeno ili učinjeno. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisat..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu maraton, polu-maraton ili polumaraton? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava utrku u dužini od 42 kilometra. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polumaraton, polumaratona, polumarat..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu automatski, polu-automatski ili poluautomatski? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Pridjev je sastavljen od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Pridjev označava nešto što je kao automat. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poluautomatski, poluautomatskog, poluautomats..

Read more

Kako je pravilno pisati: polucilindar, polu-cilindar ili polu cilindar? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava vrstu tvrdog muškog šešira. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polucilindar, polucilindra, polucilin..

Read more

Kako je pravilno pisati: polu krug, polu-krug ili polukrug? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava geometrijski lik omeđen promjerom kruga i jednom od polukružnica nad tim promjerom. Pravilno se piše sastavljeno: ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ponavljajuči ili ponavljajući? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom prilogu sadašnjem koji dolazi od glagola ponavljati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pona..

Read more

Kako je pravilno pisati: prozraćan ili prozračan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola prozračiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prozračan, prozračna, prozra..

Read more

Kako je pravilno pisati: prozraćiti ili prozračiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači provjetriti nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prozračiti, prozračim, prozrač..

Read more

Kako je pravilno pisati: prozračnost ili prozraćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je prozračno. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prozračnost, prozračnosti, prozračnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: prjenosno ili prijenosno? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu srednjeg roda. Pravilno se piše: prijenosno, prijenosna, prijenosni, prijenosnim, prijenosnih, prijenosnog… Primjer pravilne uporabe jest u sintagmama: prijenosno računalo, prijenosni hladnjak, prijenosni inter..

Read more