Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: P

Podpitanje ili potpitanje?

Kako je pravilno pisati: podpitanje ili potpitanje? Kod dvojbe piše li se pravilno podpitanje ili potpitanje, radi se o tome provodi li se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se . . . Pročitaj više

Podpoglavlje ili potpoglavlje?

Kako je pravilno pisati: podpoglavlje ili potpoglavlje? Do dvojbe kako se pravilno piše, podpoglavlje ili potpoglavlje, dolazi zbog nejasnoće oko toga provodi li se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti ili se ne provodi. Naime, u glasovnoj promjeni jednačenja suglasnika po zvučnosti postoji tablica zvučnih i bezvučnih suglasnika. Kad se . . . Pročitaj više

Pretplata ili preplata?

Kako je pravilno pisati: pretplata ili preplata? U ovom slučaju, pravilno je pisati obje imenice, ali imaju različita značenja, kao i slični glagoli. Naime, preplata i preplatiti označava dati višak novca za neku uslugu. Pretplata i pretplatiti označava da se neki novac daje prije, ranije odnosno unaprijed. Primjeri: Zaključno, pravilno . . . Pročitaj više

Po malo ili pomalo?

Kako je pravilno pisati: po malo ili pomalo? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, oba izraza su točna i pravilna, ali ne znače isto. Pisano odvojeno, po malo, prijedložni je izraz koji se sastoji od prijedloga po i pridjeva odnosno priloga malo. Pravilno ga je tako . . . Pročitaj više

Predstavlja ili pretstavlja?

Kako je pravilno pisati: predstavlja ili pretstavlja? U hrvatskom standardnom jeziku često dolazi do dvojbi kod govornika o pravilnom pisanju riječi. U ovom primjeru, predstaviti ili pretstaviti, problem nastaje zbog izgovora. Ovaj svršeni glagol nastaje od prijedloga pred i glagola staviti. Ovdje je riječ o pravilnom pisanju oblika u prezentu, . . . Pročitaj više

Polu finalist, polufinalist ili polu-finalist?

Kako je pravilno pisati: polu finalist, polufinalist ili polu-finalist? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenicom muškog roda označava se osobu koja sudjeluje u polufinalu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polufinalist, polufinalista, polufinalistu…

Polufinale, polu finale ili polu-finale?

Kako je pravilno pisati: polufinale, polu finale ili polu-finale? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda označava stupanj natjecanja prije finalnog dijela. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polufinale, polufinala, polufinalu…

Prvašić ili prvašič?

Kako je pravilno pisati: prvašič ili prvašić? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Prijesan ili prjesan?

Kako je pravilno pisati: prjesan ili prijesan? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je nekuhano, sirovo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijesan, prijesna, prijesni…

Poći ili poči?

Kako je pravilno pisati: poči ili poći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači negdje krenuti ili uputiti se. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati poći, pođem, pođeš, pođe, pođemo…