Kako se piše pravilno na hrvatski?

U stvari ili ustvari?

Kako je pravilno pisati: u stvari ili ustvari?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o dvojbi treba li pisati sastavljeno ustvari ili rastavljeno u stvari. Zapravo, pravilna su oba načina pisanja, ali ne u istim kontekstima. To jest, imaju različito značenje.

Naime, pisano sastavljeno jest čestica – ustvari – i ima isto značenje kao zapravo.

Primjeri:

  • Ustvari nisam to htjela reći, ali je ispalo potpuno drukčije.
  • Ne volim ga više. Ustvari, mrzim ga da ne mogu više.
  • Ustvari, radije bih pojela nešto konkretno pa ću uzeti jedan mesni obrok.
  • On je ustvari bio njezin otac, ali ona nije to znala.

Pisano odvojeno odnosno rastavljeno – u stvari – koristi se u doslovnom značenju kao spoj prijedloga u i imenice stvar u lokativu.

Primjeri:

  • Gledali su u stvari, ali nisu mogli pronaći ključeve.
  • Zaljubio se u stvari koje je kupio u Barceloni.
  • Pogledao je u stvari na podu, ali ga više nije bilo briga.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše i rastavljeno u stvari i zajedno tj. spojeno ustvari. Kao čestica u značenju ‘zapravo’ piše se sastavljeno ustvari. U doslovnom značenju, spoj prijedloga u i imenice stvar, piše se odvojeno u stvari.