Kako se piše pravilno na hrvatski?

Unedogled ili u nedogled?

Kako je pravilno pisati: unedogled ili u nedogled?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Problemi i dvojbe kod sastavljenog i rastavljenog pisanja veoma su česti u hrvatskom jeziku. Česte su dvojbe primjerice kod niječne čestice ne koja se pored glagola piše odvojeno (ne volim, ne želim), a kod pridjeva sastavljeno (nevoljen, neželjen).

Tu je i situacija s neću i ne ću – kod koje je veoma uvriježeno sastavljeno pisanje. Određeni jezikoslovci se ipak zalažu za rastavljeno – ne ću, ne ćeš, ne će…

U našem primjeru, prilog se pravilno piše sastavljeno – unedogled. Ima značenje nečega što je daleko, beskrajno, dokle se može vidjeti okom. Primjeri pravilnog korištenja su sljedeći:

Bogate ravnice zasijane žitom protežu se unedogled.
Čekali smo unedogled kod liječnika na pregled.
Zelene livade na sjeveru zemlje protezale su se unedogled.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku unedogled je prilog značenja ‘beskrajno daleko, dokle se može vidjeti okom’ i pravilno se piše sastavljeno.