Cvjetati ili cvijetati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cvjetati ili cvijetati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači prekrivati cvjetovima, napredovati, biti nalik cvijetu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cvjetati, cvjetam, cvjetaš…

LEAVE A COMMENT