Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cvjetati ili cvijetati?

Kako je pravilno pisati: cvjetati ili cvijetati?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o pravilnom pisanju nesvršenog glagola koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Ima podrijetlu u praslavenskom obliku květъ. Pravilno se piše cvjetati, cvjeta, cvjetamo, cvjetaju, cvjetali, cvjetale… Poznata je fraza u kojoj se za nekoga može reći ‘ne cvjetaju mu ruže’ u značenju da nema sreće ili nije u dobroj situaciji.
Imenica se pak pravilno piše cvijet (cvijeta, cvijetu, cvijetom, množina – cvjetovi).

Primjeri:

  • Pričalo se da u njihovom braku ne cvjetaju ruže.
  • Prekrasno je cvjetalo sve proljetno cvijeće u bakinu vrtu.
  • Cvjetali su od radosti kad su ugledali svoje prvo unuče.
  • Cvjetala je od same pomisli na njega, a ona za njega nije ni postojala.
  • Cvjetale su orhideje kojih je bio prepun njihov stan.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol cvjetati. Pravilno je pisati cvjetam, cvjetaš, cvjeta, cvjetaju, cvjetale, cvjetali… Pravilno se pišu slične imenice poput povrća – cvjetača.