Unaprijed ili unaprjed?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unaprijed ili unaprjed? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu tvorenom od prijedloga u + prilog naprijed. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na prvom slogu. Prilog je pravilno pisati sastavljeno: unaprijed.

LEAVE A COMMENT