Uspjeti ili uspijeti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uspjeti ili uspijeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači razvijat se u nečemu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uspjeti, uspijem, uspiješ, uspije…

LEAVE A COMMENT