Ponovo ili ponovno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ponovno ili ponovo? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju priloga u značenju: nanovo, iznova. Obje varijante pisanja, ponovo i ponovno, prihvaćene su u hrvatskom jeziku. Ponekad se preporuča korištenje oblika ponovno kao starijeg oblika. Pravilno je ipak koristiti i oblik ponovo i ponovno.

OSTAVITE KOMENTAR