Kako se piše pravilno na hrvatski?

Dobro veče ili dobra veče?

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče?

Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku.

Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog i poljskog.

Ono što je važno za poznavati pravilo kako se piše – dobro veče, dobar večer ili pak dobra večer – jest samo rod imenice večer. Budući da je imenica večer ženskog roda, pridjev mora također biti ženskog roda. Imenica jutro srednjeg je roda (dobro jutro), a imenica dan jest muškog roda (dobar dan).

Tako je, dakle, pravilno pisati dobra večer. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći.

Primjeri:

  • Poželio mi je dobru večer i nastavio svojim putem.
  • Rekao je brzo, dobra večer, i nastavio svojim putem što je hitrije mogao.
  • Dobra večer, reče tiho plaha djevojka plave kose.
  • Kad je ušao prostrijelio je pogledom sve u prostoriji i odrješito pozdravio – dobra večer, nitkovi.
  • Dobra ti večer, draga djevojčice.

Još su neki primjeri gdje je važno naglasiti točno pisanje pridjeva uz imenice večer.
Pravilno se piše momačka ili djevojačka večer (a ne momačko večer/veče ili djevojačko večer/veče)

U zaključku, iako u razgovornom jeziku postoji oblik ‘dobro veče’, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pozdrav: dobra večer!