Kako se piše pravilno na hrvatski?

Riješavati ili rješavati?

Kako je pravilno pisati: riješavati ili rješavati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je. Ovdje je riječ o glagolu koji znači donijeti odluku, . . . Pročitaj više

Zaredom zajedno ili odvojeno?

Piše li se pravilno zaredom zajedno ili odvojeno? U ovom slučaju riječ je o dvjema različitim jezičnim pojavama. Pišući odvojeno, za redom, riječ je o prijedlogu za koji dolazi uz imenicu u instrumentalu. Takvo rastavljeno pisanje pravilno je u primjerima poput:Išli smo za redom dječaka koji su veselo stupali.Odlučili smo . . . Pročitaj više

Plomba ili blomba?

Kako je pravilno pisati: plomba ili blomba? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja se najčešće koristi u stomatologiji, o označava zubnu ispunu koja se umeće u slučaju bolesnog zuba. Također označava i limfni pločicu kojom se pečate različite pošiljke ili predmeti. U hrvatskom jeziku nije rijetkost da se . . . Pročitaj više

Džip ili đip?

Kako je pravilno pisati: džip ili đip? Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi između sličnoj glasova đ i dž. Nekim govornicima jezika jasno je da se radi o različitim glasovima, s drugima pak se doimaju posve isti. Isto je kod pisanja glasova č i ć, koji su za neke govornike . . . Pročitaj više

U stvari ili ustvari?

Kako je pravilno pisati: u stvari ili ustvari? Ovdje je riječ o dvojbi treba li pisati sastavljeno ustvari ili rastavljeno u stvari. Zapravo, pravilna su oba načina pisanja, ali ne u istim kontekstima. To jest, imaju različito značenje. Naime, pisano sastavljeno jest čestica – ustvari – i ima isto značenje . . . Pročitaj više

Kamo li ili kamoli?

Kako je pravilno pisati: kamo li ili kamoli? Ovdje je riječ o dvojbi piše li se pravilno sastavljeno odnosno skupa kamoli, ili pak odvojeno tj. rastavljeno kamo li. Ova dvojba nastaje jer je čestica li veoma česta u hrvatskom jeziku i koristi se tvorbi pitanja, a i u drugim konstrukcijama. . . . Pročitaj više

Kutem ili kutom?

Kako je pravilno pisati: kutem ili kutom? Ovdje je riječ o pravilnom obliku pisanja instrumentala jednine imenice muškog roda kut. Kod nekih imenica koje završavaju na palatal instrumental jednine završava na -em. Neki od primjera su sljedeći: mulj – muljem, paž – pažem, mladić – mladićem i dr.Budući da imenica . . . Pročitaj više

Svog ili svojeg?

Kako je pravilno pisati: svog ili svojeg? Ovdje je riječ o tome kako pisati genitiv jednine povratno-posvojne zamjenice svoj. U hrvatskom jeziku prisutni su oblici – svog, svoga, svojega, svojeg. U svakodnevnom govoru dopušteno je koristiti sve varijante. No, ako želimo pisati kakav rad, služiti se standardnim jezikom – valja . . . Pročitaj više

Ne valja ili nevalja?

Kako je pravilno pisati: ne valja ili nevalja? Ovdje je riječ o tome piše li se niječna čestica ne skupa ili odvojeno s glagolom. Niječnica ne piše se skupa odnosno sastavljeno s imenicama – neznanje, nemir, nesreća, nebriga… S pridjevima se također piše skupa to jest sastavljeno – nevoljen, nepoznat, . . . Pročitaj više

Ne smije ili nesmije?

Kako je pravilno pisati: ne smije ili nesmije? Ovdje je riječ o tome piše li se niječna čestica ne skupa ili odvojeno s glagolom. Niječnica ne piše se skupa odnosno sastavljeno s imenicama – neznanje, nemir, nesreća, nebriga… S pridjevima se također piše skupa to jest sastavljeno – nevoljen, nepoznat, . . . Pročitaj više