Kako je pravilno pisati: što god ili štogod Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom slučaju dopušteno je pisati i rastavljeno, što god, i spojeno odnosno sastavljeno štogod. No, ta dva različita načina pisanja nisu zamjenjiva. To jest, imaju različito značenje i koriste se u različitim kontekstima. Pisano sastavljeno, štogod, zamjenica ..

Read more

Kako je pravilno pisati: cio ili cijel? Ovdje je riječ o dvojbi odabira pridjeva u značenju ‘koji je potpun, kojem ništa ne nedostaje’. Pridjevi su promjenjiva vrsta riječi koja opisuju bića stvari i pojave. U hrvatskom standardnom jeziku postoje određeni i neodređeni pridjev. Neodređeni pridjevi su dobar, lijep, ružan, zelen… Određeni pridjevi su dobri, lijepi, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: do sad ili dosad? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Radi se o prilogu vremena u značenju do ovoga trenutka, do ovoga časa. Pravilno ga je pisati spojeno tj. skupa: dosad. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:Dosad nisi ništa napravio, sram te bilo.Pa ja dosad nisam stala, a ti ..

Read more

Kako je pravilno pisati: na glas ili naglas? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. U ovom primjeru radi se o tome da je pravilno pisati spojeno odnosno skupa naglas, kao i rastavljeno – na glas. No, valja pripaziti jer se ne radi o istim izrazima. Kao prilog pravilno se piše spojeno – ..

Read more

Kako je pravilno pisati: pritom ili pri tom? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, radi se o tome da se ova dvojba, pritom ili pri tom, može pisati na oba načina, rastavljeno i sastavljeno. No, ne u istim prilikama odnosno kontekstima. Pisano sastavljeno, pritom, prilog je u značenju tom prilikom ili ..

Read more

Kako je pravilno pisati: podrški ili podršci? Ovdje je riječ o tome provodi li se u dativu i lokativu imenice ženskog roda podrška glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g i h ispred glasa i prelaze u glasove c, z, s. Primjeri sibilarizacije su vuk – vuci (kratka množina), grijeh ..

Read more

Kako je pravilno pisati: na uštrb ili nauštrb? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kod ovog primjera zanimljivo je podrijetlo izraza. Dolazi od prijedloga na, prijedloga u i oblika ‘štrb’ odnosno praslavenskog ščьrbъ. U ruskom jeziku riječ uščerb označava štetu.Označava ono što je račun ili na štetu nečega ili nekoga. U praksi ..

Read more

Kako je pravilno pisati: na dalje ili nadalje? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, u ovom primjeru točno je pisati i na dalje i nadalje, sastavljeno i rastavljeno. No, ne znače isto te stoga nisu niti zamjenjivi u istim kontekstima. Navest ćemo nekoliko primjera prije samog objašnjenja: Rastavljeno pisanje:Otišao je na ..

Read more

Kako je pravilno pisati: prekosutra ili preksutra? Ovdje je riječ o dvojbi između dviju varijanata pisanja priloga vremena u značenju dan poslije sutra. Ovaj prilog vremena označava dan koji dolazi nakon sutra, a njegov antonim je dan prije jučer – prekjučer. Prilog nastaje od prijedloga preko i priloga sutra. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom na drugom ..

Read more

Kako je pravilno pisati: unedogled ili u nedogled? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Problemi i dvojbe kod sastavljenog i rastavljenog pisanja veoma su česti u hrvatskom jeziku. Česte su dvojbe primjerice kod niječne čestice ne koja se pored glagola piše odvojeno (ne volim, ne želim), a kod pridjeva sastavljeno (nevoljen, neželjen). ..

Read more