Kako je pravilno pisati: usredotočen ili usredotoćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočen, usredotočena, usredoto..

Read more

Kako je pravilno pisati: usredotoćena ili usredotočena? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočena, usredotočeni, usredoto..

Read more

Kako je pravilno pisati: proućiti ili proučiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači steći neko temeljito znanje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučiti, proučim, prouč..

Read more

Kako je pravilno pisati: proučavanje ili proućavanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola proučavati. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučavanje, proučavanja, proučavanju, proučavan..

Read more

Kako je pravilno pisati: proućen ili proučen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola proučiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučen, proučeno, prouč..

Read more

Kako je pravilno pisati: proućena ili proučena? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola proučiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučena, proučeno, prouč..

Read more

Kako je pravilno pisati: proućeno ili proučeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola proučiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučeno, proučena, prouč..

Read more

Kako je pravilno pisati: proućavatelj ili proučavatelj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osoba koja nešto proučava. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučavatelj, proučavatelja, proučavate..

Read more

Kako je pravilno pisati: proučavateljica ili proućavateljica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja nešto proučava. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati proučavateljica, proučavateljice, proučavatelj..

Read more

Kako je pravilno pisati: gošća ili gošča? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja dolazi u posjet, boravi u hotel itd. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati gošća, gošće, goš..

Read more