Kako je pravilno pisati: veleposjed ili veleposijed? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava velik posjed. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati veleposjed, veleposjeda, veleposj..

Read more

Kako je pravilno pisati: velečasni ili velećasni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji se često koristi pri obraćanju rimokatoličkim svećenicima. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati velečasni, velečasnog, velečas..

Read more

Kako je pravilno pisati: Vela Luka ili Vela luka? Dvojbe u pisanju između velikog i malog početnog slova veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o vlastitoj imenici kojom se označava grad na otoku Korčuli. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Vela Luka, Vele L..

Read more

Kako je pravilno pisati: večinom ili većinom? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava najveći dio nečega. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: većerica ili večerica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice večera. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večerica, večerice, večer..

Read more

Kako je pravilno pisati: večerašnji ili većerašnji? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što će biti večeras. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večerašnji, večerašnjeg, večerašn..

Read more

Kako je pravilno pisati: večerati ili većerati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači jesti večernji obrok. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večerati, večeravam, večeravaš, večer..

Read more

Kako je pravilno pisati: večera ili većera? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedan od obroka u danu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večera, večere, več..

Read more

Kako je pravilno pisati: vakuum ili vakum? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava prostor u kojem nema materijalnih čestica. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te dolazi od latinske riječi vacuum koja znači biti prazan. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vakuum, vakuuma, vakuumu, vakuu..

Read more

Kako je pravilno pisati: vadičep ili vadićep? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava predmet koji služi za vađenje čepova uz grla boce. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vadičep, vadičepa, vadič..

Read more