Kako je pravilno pisati: slijedeći ili sljedeći? Ovdje je riječ o takvom slučaju gdje su obje opcije ispravne, no radi se o različitim značenjima. Oblik slijedeći je glagolski pridjev sadašnji, a sljedeći je pridjev koji označava onog koji je na redu. Pravilna uporaba oblika slijedeći jest: Slijedeći Marka pronašao sam put do hotela. Slijedeći divlje ..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijegati ili sljegati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Pravilno ga je pisati: slijegati, sliježem, sliježeš, slijegali, slijegale, slijegav..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijep ili sljep? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji ima dugosilazni naglasak (izgovara se dugo). Dolazi od staroslavenskog i praslavenskog slěpъ. Pravilno ga je pisati slijep, slijepa, slijepo, slijepim, slijepih, slijepog, slijep..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijepac ili sljepac? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Imenica muškog roda naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo). Pravilno se piše: slijepac, slijepca, slijepcu, slijepcom, slijepcima, slije..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijepčev ili sljepčev? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu koji dolazi od imenice slijepac. Pravilno je pisati: slijepčev, slijepčeva, slijepčevo, slijepčevom, slijepčevim, slijepče..

Read more

Kako je pravilno pisati: slijev ili sljev? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica nastaje od glagola ‘sliti’ i naglašena je dugosilaznim naglaskom. Pravilno se piše: slijev, slijeva, slijevu, slijevom. No, u množini je pravilno: sljevovima, sljevovi,..

Read more

Kako je pravilno pisati: smijeh ili smjeh? Imenica dolazi od praslavenske riječi směxъ. Naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše: smijeh, smijeha, smijehu, smijehom… Ali: smjehovi, smjehovima, smjehova,..

Read more

Kako je pravilno pisati: smješno ili smiješno? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Pridjev u svojem korijenu ima praslavensku riječ směxъ. Prilog i pridjev naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: smiješno, smiješnih, smiješnima, smiješnog, smije..

Read more

Kako je pravilno pisati: smiješiti se ili smješiti se? U svom korijenu glagol ima praslavensku riječ směxъ, hrvatski smijeh. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: smiješiti se, smiješim se, smiješiš se, smiješili se, smiješila se… Glagol osmjehnuti se pravilno se pi..

Read more

Kako je pravilno pisati: smijeniti ili smjeniti? Svršeni glagol u značenju ‘ukloniti ili maknuti nekoga s višeg položaja’ naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno ga je pisati: smijeniti, smijenim, smijeniš, smijenili, smijenile, smijeniv..

Read more