O nikome ili ni o kome?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ni o kome ili o nikome? Navedena jezična konstrukcija sastoji se od neodređenog priloga (nitko, nikome) i prijedloga o. Kada se neodređena zamjenica upotrebljava s prijedlozima, potrebno je odvojiti predmetak ni i prijedlog. Stoga se pravilno piše: ni o kome. Pravilna uporaba glasi: Nismo govorili ni o kome.

OSTAVITE KOMENTAR