Predveče ili predveće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: predveče ili predveće? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o vremenskom prilogu koji se rjeđe koristi od istoznačnog priloga: predvečer. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: predveče.

LEAVE A COMMENT