Kako se piše pravilno na hrvatski?

Malo prije ili maloprije?

Kako je pravilno pisati: malo prije ili maloprije? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, moguće je pisanje odvojeno malo prije kao i spojeno maloprije. Kad pišemo spojeno, maloprije, riječ je o vremenskom prilogu odnosno prilogu vremena. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Osim priloga maloprije, rjeđe se . . . Pročitaj više

Unapređenje ili unaprjeđenje?

Kako je pravilno pisati: unapređenje ili unaprjeđenje? Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi u pravilnim pisanju glagolske imenice srednjeg roda – unapređenje ili unaprjeđenje. Naime, imenica dolazi od glagola unaprijediti u značenju dovesti nešto u bolji položaj, promaknuti, dovesti nešto na viši stupanj… Kod glagola odraz jata jest /ije/. Kod . . . Pročitaj više

Ne smijem ili nesmijem?

Kako je pravilno pisati: ne smijem ili nesmijem? Ovdje je riječ o tome piše li se niječna čestica ne skupa ili odvojeno s glagolom. Niječnica ne piše se skupa odnosno sastavljeno s imenicama – neznanje, nemir, nesreća, nebriga… S pridjevima se također piše skupa to jest sastavljeno – nevoljen, nepoznat, . . . Pročitaj više

Što ili šta?

Kako je pravilno pisati: što ili šta? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju upitne i odnosne zamjenice kojom u hrvatskom jeziku često započinjemo pitanja. O samom podrijetlu riječi, zamjenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika čьto. U hrvatskom jeziku danas imamo kajkavski oblik – kaj, te čakavski oblik – ča, . . . Pročitaj više

Iako ili i ako?

Kako je pravilno pisati: iako ili i ako? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Belgijac ili Belgijanac?

Kako je pravilno pisati: Belgijac ili Belgijanac? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati naziv za stanovnika europske države Belgije. Belgija je država na zapadu Europe, ima oko 12 milijuna stanovnika i članica je Europske unije. Kod tvorbe naziva za stanovnika te zemlje postoji sufiks -ac (Belgijac, Estonac, Španjolac…) kao . . . Pročitaj više

S poštovanjem ili sa poštovanjem?

Kako je pravilno pisati: s poštovanjem ili sa poštovanjem? Ovdje je riječ o izrazu s prijedlogom s ili sa te imenicom srednjeg roda poštovanje. Prijedlog s ili sa dolazi u padežu instrumentalu, kojim se označava sredstvo ili društvo. Imenica poštovanje srednjeg je roda i dolazi od glagola poštovati. Označava izraz . . . Pročitaj više

Vezano uz ili vezano za?

Kako je pravilno pisati: vezano uz ili vezano za? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati veznički izraz vezano uz ili vezano za. Često se koristi u pisanju eseja, znanstvenih i drugih radova, kao praktičan način povezivanja teksta. Dolazi od glagola vezati (u doslovnom značenju, spojiti dva kraja užeta) te . . . Pročitaj više

Dobro veče ili dobra veče?

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče? Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku. Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog . . . Pročitaj više

Subkultura ili supkultura?

Kako je pravilno pisati: subkultura ili supkultura? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je pojam najviše prisutan u sociologiji, znanosti koja se bavi društvom. Označava kulturni život koji se odvija u nekoj društvenoj skupini, najčešće određenoj generaciji, a često je u sukobu s takozvanom glavnom kulturnom odnosno mainstream . . . Pročitaj više