Kako je pravilno pisati: unapređenje ili unaprjeđenje? Ovdje je riječ o jezičnoj dvojbi u pravilnim pisanju glagolske imenice srednjeg roda – unapređenje ili unaprjeđenje. Naime, imenica dolazi od glagola unaprijediti u značenju dovesti nešto u bolji položaj, promaknuti, dovesti nešto na viši stupanj… Kod glagola odraz jata jest /ije/. Kod glagolske imenice moguće je dvojako ..

Read more

Kako je pravilno pisati: ne smijem ili nesmijem? Ovdje je riječ o tome piše li se niječna čestica ne skupa ili odvojeno s glagolom. Niječnica ne piše se skupa odnosno sastavljeno s imenicama – neznanje, nemir, nesreća, nebriga… S pridjevima se također piše skupa to jest sastavljeno – nevoljen, nepoznat, nepriznat, nestalan, nepristran… No, kod ..

Read more

Kako je pravilno pisati: što ili šta? Ovdje je riječ o pravilnom pisanju upitne i odnosne zamjenice kojom u hrvatskom jeziku često započinjemo pitanja. O samom podrijetlu riječi, zamjenica dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika čьto. U hrvatskom jeziku danas imamo kajkavski oblik – kaj, te čakavski oblik – ča, i njihove varijante (kej, ca, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: iako ili i ako? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, u ovom slučaju moguća su dva načina pisanja. Rastavljeno pisanje i ako je pravilno, isto kao i spojeno – iako. No, radi se o različitim izrazima. Pisano odvojeno, i ako, radi se i spoju sastavnog veznika i ..

Read more

Kako je pravilno pisati: Belgijac ili Belgijanac? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati naziv za stanovnika europske države Belgije. Belgija je država na zapadu Europe, ima oko 12 milijuna stanovnika i članica je Europske unije. Kod tvorbe naziva za stanovnika te zemlje postoji sufiks -ac (Belgijac, Estonac, Španjolac…) kao i -anac (Belgijanac).U praksi možemo ..

Read more

Kako je pravilno pisati: s poštovanjem ili sa poštovanjem? Ovdje je riječ o izrazu s prijedlogom s ili sa te imenicom srednjeg roda poštovanje. Prijedlog s ili sa dolazi u padežu instrumentalu, kojim se označava sredstvo ili društvo. Imenica poštovanje srednjeg je roda i dolazi od glagola poštovati. Označava izraz da netko ima određene zasluge ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vezano uz ili vezano za? Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati veznički izraz vezano uz ili vezano za. Često se koristi u pisanju eseja, znanstvenih i drugih radova, kao praktičan način povezivanja teksta. Dolazi od glagola vezati (u doslovnom značenju, spojiti dva kraja užeta) te prijedloga za ili uz. Lektori ..

Read more

Kako je pravilno pisati: dobro veče ili dobra veče? Ovdje je riječ o pozdravu, koji pripada, uz dobro jutro i dobar dan, među one najčešće u hrvatskom jeziku. Ova imenica ženskog roda, večer, dolazi još od praslavenskog i staroslavenskog večerъ, a prisutna je i u drugim slavenskim jezicima, poput ruskog i poljskog. Ono što je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: subkultura ili supkultura? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je pojam najviše prisutan u sociologiji, znanosti koja se bavi društvom. Označava kulturni život koji se odvija u nekoj društvenoj skupini, najčešće određenoj generaciji, a često je u sukobu s takozvanom glavnom kulturnom odnosno mainstream kulturom. Imenica ženskog roda dolazi ..

Read more

Kako je pravilno pisati: stolac ili stolica? Stolac i stolica imenice su koje označavaju dio pokućstva ili namještaja namijenjen sjedenju jedne osobe. Imenica stolac muškog je roda, a imenica stolica ženskog roda. Riječi dolaze od praslavenskog i staroslavenskog stolъ, a u ruskom i poljskom jeziku danas prisutne su iste riječi. Poznat je pod istim nazivom ..

Read more