Kako se piše pravilno na hrvatski?

Do kraja ili dokraja?

Kako je pravilno pisati: do kraja ili dokraja?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Dakle, ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. U ovom slučaju mogu se koristiti oba načina, s tim da imaju različito značenje. Do kraja je prijedložni izraz, a dokraja je prilog u značenju: posve, potpuno, da ništa ne ostane. Pravilna uporaba glasi: Trčali smo do kraja ulice. Htjela je doći do kraja duge. Pojedi jelo dokraja. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Moraš sve završiti do kraja dana.
  • Nije mogla sve napraviti do kraja radnog vremena.
  • Do kraja života pamtit ću taj sretni dan.
  • Do kraja godine želim biti sasvim druga osoba, bolja i uspješnija.
  • Mama je zaprijetila da moram dokraja pojesti sve na tanjuru.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše spojeno ili sastavljeno dokraja, kao i rastavljeno ili odvojeno do kraja. Dokraja je prilog u značenju posve ili potpuno, a do kraja izraz sačinjen od prijedloga i imenice kraj.