Kako se piše pravilno na hrvatski?

Sjena ili sijena?

Kako je pravilno pisati: sjena ili sijena?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ova imenica dolazi od staroslavenskog i praslavenskog sěnь. U hrvatskom jeziku naglašena je kratkosilaznim naglaskom i pravilno se piše: sjena. Pravilno je također: sjene, sjenu, sjenom, sjenama…

Primjeri:

  • Ljubio je čak i njezinu sjenu, toliko ju je volio.
  • Zabavljala se gledajući sjene na asfaltu.
  • Djevojke su šetale ulicom, a iza njih šetale su njihove sjene.
  • Volio je gledati igru svjetlosti i sjene koju su tvorile ulične svjetiljke.
  • Ti nisi niti sjena svojeg oca i ne stavljaj njegovo ime u svoja usta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda sjena, sjene, sjeni, sjenom, sjenama.