Vidjet ću, vidjeti ću ili vidjeću?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vidjet ću, vidjeti ću ili vidjeću? Ovdje je riječ o glagolskom obliku futuru prvom. Futur prvi tvori se od nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Kad glagol završava na -ti i dolazi prije nenaglašenog prezenta glagola htjeti, piše se krnji infinitiv (radit ću, mislit ću). Ovdje je riječ o glagolu koji završava na -ti i pravilno se piše: vidjet ću, vidjet ćeš, vidjet će, vidjet ćemo…

OSTAVITE KOMENTAR