Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lijepiti ili ljepiti?

Kako je pravilno pisati: lijepiti ili ljepiti?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji ima podrijetlo od praslavenskog oblika lěpiti. U hrvatskom jeziku naglašen je dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše – lijepiti. Pravilno je pisati i lijepim, lijepi, lijepiš, lijepile, lijepio, lijepila, lijepljen. Međutim, valja pripaziti kod pisanja imenice. Pravilno se piše ljepilo, ljepila, ljepilu…

Primjeri:

  • Morali su cijeli dan lijepiti prešano cvijeće u bilježnicu iz prirode i društva.
  • Njegov posao bio je po cio dan lijepiti kojekakve nakupine materijala.
  • Nije znao kako lijepiti, pa je dobio posao na vanjskom dijelu građevine.
  • Moramo lijepiti što više dok još ima sunca koje ubrzava sušenje.
  • Za domaći rad morali smo zalijepiti sliku naše obitelji u bilježnicu iz hrvatskog jezika.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol u infinitivu: lijepiti. Pravilno je pisati i lijepim, lijepio, lijepiš, lijepe, lijepimo, lijepila… Imenica se pak piše drugačije – ljepilo.