Kako se piše pravilno na hrvatski?

Cijenjen ili cjenjen?

Kako je pravilno pisati: cijenjen ili cjenjen?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava netko poštovan i uvažen. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cijenjen, cijenjena, cijenjenu…

Primjeri:

  • On je bio uvažen i cijenjen član našeg društva.
  • U svojem je selu bio cijenjen pa se razočarao kad je došao u grad.
  • Naši specijaliteti su vrlo cijenjeni u svijetu.
  • Cijenjeno je njegovo crno vino, ali i ostali proizvodi poput pršuta i raznih sireva.
  • To je cijenjen i ugledan čovjek, poznaje svakoga u ovom kraju.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev cijenjen, cijenjena, cijenjeno