Izblijediti ili izbljediti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: izblijediti ili izbljediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagola koji znači učiniti nešto blijedim. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati izblijediti, izblijedim, izblijediš, izblijedi…

LEAVE A COMMENT