Siječanj ili sijećanj?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: siječanj ili sijećanj? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava prvi mjesec u godini. Tvori se od praslavenske riječi sěkti te je naglašena dugosilaznim naglaskom. Pravilno je pisati siječanj, siječnja, siječnju, siječnjem…

OSTAVITE KOMENTAR