Ulijevo ili uljevo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ulijevo ili uljevo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji znači okrenuti se u lijevu stranu. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ulijevo.

OSTAVITE KOMENTAR