Umrijeti ili umrjeti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: umrijeti ili umrjeti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači prestati živjeti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umrijeti, umrem, umreš, umre…

LEAVE A COMMENT