Bliještati ili blještati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: bliještati ili blještati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači jako sijati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati bliještati, bliještim, bliještiš, bliješti…

LEAVE A COMMENT