Opredjeljenje ili opredijeljenje?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: opredijeljenje ili opredjeljenje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola opredijeliti se. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opredjeljenje, opredjeljenja, opredjeljenju…

LEAVE A COMMENT