Smjesa ili smijesa?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: smjesa ili smijesa? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava mješavinu više tvari. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati smjesa, smjese, smjesi, smjesu, smjesom…

LEAVE A COMMENT