Kako se piše pravilno na hrvatski?

Snijeg ili snjeg?

Kako je pravilno pisati: snijeg ili snjeg?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje se radi o imenici muškog roda koja dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika sněgъ. U hrvatskom jeziku naglašena je dugosilaznim naglaskom i pravilno se piše snijeg. Pravilno je snijega, snijegu, snijegom. U množini /ije/ se mijenja u /je/ – snjegovi, snjegova, snjegovima.

Primjeri:

  • Snijeg je prekrio brda i doline.
  • Snjegovi su napadali i zameli i selo i grad.
  • Snijegom su se gađali dok nisu pali od umora.
  • Snijeg je bijel i mekan poput najljepše posteljine.
  • Nije voljela snijeg i jedva je čekala ljeto.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda snijeg. Imenica u nominativu množine pravilno glasi snjegovi.