Udijeliti ili udjeliti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: udijeliti ili udjeliti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači dati nekome milostinju. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati udijeliti, udijelim, udijeliš, udijeli…

LEAVE A COMMENT