Uvredljiv ili uvrijedljiv?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uvredljiv ili uvrijedljiv? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nekoga tko se lako vrijeđa. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uvredljiv, uvredljiva, uvredljivu, uvredljivi…

OSTAVITE KOMENTAR