Besprijekoran ili besprjekoran?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: besprijekoran ili besprjekoran? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto čemu nema prigovora. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati besprijekoran, besprijekorna, besprijekornu…

LEAVE A COMMENT