Cjenkati ili cijenkati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cjenkati ili cijenkati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu kojim se označava proces smanjenja cijene prilikom kupovine. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjenkati, cjenkam, cjenkaš, cjenka…

LEAVE A COMMENT