Cjepidlačiti ili cijepidlačiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cjepidlačiti ili cijepidlačiti? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači tražiti neke beznačajne sitnice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cjepidlačiti, cjepidlačim, cjepidlačiš, cjepidlači…

LEAVE A COMMENT