Orjentiran ili orijentiran?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: orijentiran ili orjentiran? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je usmjereno u nekom smjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentiran, orijentirana, orijentiranom…

LEAVE A COMMENT