Tijeme ili tjeme?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: tijeme ili tjeme? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja označava vrh glave. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tjeme, tjemena, tjemenu, tjemenom…

OSTAVITE KOMENTAR