Umijeće ili umjeće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: umijeće ili umjeće? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava vještina i sposobnost. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umijeće, umijeća, umijeću, umijećem…

OSTAVITE KOMENTAR