Vidjelo ili vidijelo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vidjelo i vidijelo? Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom ili aktivnom glagola vidjeti u srednjem rodu. Glagolski pridjev aktivni glasi: vidio, vidjela, vidjelo, vidjeli, vidjele, vidjela. Oblik vidjelo jest i imenica (izaći na vidjelo). Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Nije se ništa vidjelo od magle, Napokon je istina izišla na vidjelo.

OSTAVITE KOMENTAR