Usmjeriti ili usmijeriti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: usmjeriti ili usmijeriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači uputiti nešto u određenom smjeru. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usmjeriti, usmjerim, usmjeriš, usmjeri…

LEAVE A COMMENT