Zalijepljen ili zaljepljen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: zaljepljen ili zalijepljen? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom glagola zalijepiti koji znači nešto spojiti ljepilom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati zalijepljen, zalijepljena, zalijepljeni, zalijepljene…

OSTAVITE KOMENTAR