Brjeg ili brijeg?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati brijeg ili brjeg? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava manje brdo. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati brijeg, brijega, brijegu, brijegom…

LEAVE A COMMENT