Cijepati ili cjepati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: cijepati ili cjepati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači udarcima ili trganjem nešto rastavljati po dužini. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati cijepati, cijepam, cijepaš, cijepa…

LEAVE A COMMENT