Opredjeljen ili opredijeljen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: opredijeljen ili opredjeljen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola opredijeliti se. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati opredijeljen.

LEAVE A COMMENT