Primjenjivati ili primijenjivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: primjenjivati ili primijenjivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači uvesti nešto u upotrebu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati primjenjivati, primjenjujem, primjenjuješ, primjenjuje…

LEAVE A COMMENT