Uslijediti ili usljediti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uslijediti ili usljediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nastati ili pojaviti se poslije nečega. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uslijediti, uslijedim, uslijediš, uslijedi…

OSTAVITE KOMENTAR